28 noviembre 2005

IZOLAJ SKOLTOJ

La komercisto William Dickson Boyce iris el Usono al Londono por vizito en 1909.Angla skolto, kiu gvidis lin en dika nebulo kaj rifuzis akcepti monon, inspiris lin fondi similan movadon kiam li revenis en 1910 al Usono, kune kun aliaj interesitaj viroj. Tiu nova movado organiziĝis kun nomo BOY SCOUTS OF AMERICA, kio signifas " knabskoltoj el Usono", kaj Boyce subtenis la ligon finance.

Boyce naskiĝis apud urbeto Plum en Pensilvanio la 16an de junio 1858, kaj li ĉiam memoris la izolecon de la eksterurba vivo. En 1881 li iris al Ĉikago kaj vendis reklamo-spacon en magazino. Tiu sperto instigis lin fondi Saturday Blade en 1887 kaj Chicago Ledger en 1891, du ĉiusemajnajn ĵurnalojn, kiuj cirkuladis ekster la urboj al du milionoj da legantoj. Boyce en la komenco uzis knabojn por liveri la ĵurnalojn. Miloj da tiuj knaboj aliĝis al la organizaĵo de LONE SCOUTS, Izolaj Skoltoj, kiun Boyce fondis en 1915 por la knaboj en la kamparo.

Boyce ankaŭ fondis specialan ĵurnalon por tiuj knaboj, la LONE SCOUT, kies enhavon: rakontoj, artikoloj, desegno-rakontoj, ktp, la knaboj mem provizis. 500 000 knaboj legis ĝin.

La LSA havis bazan programon similan al tiu de BSA: vivado en primitivaj kondiĉoj kiel indianoj. Kiel anoj de BSA ankaŭ la LSA-anoj gajnis merit-insignojn, kaj tiu, kiu sendis materialon por la gazeto, ricevis tian. En 1924 la du organizaĵoj unuigis en unu, Boy Scouts of America.

No hay comentarios.: